Στεγανοποίηση άξονα σκάφους - Pilos Divers Underwater works

Στεγανοποίηση άξονα σκάφους

Υποβρύχια εργασία της Pilos Divers. Στην Pilos Divers αναλαμβάνουμε παντός είδους υποβρύχιες εργασίες όπως ανυψώσεις με μπαλόνια ανοικτού τύπου, αλλαγές ανοδείων, αγκυροβόλια, κοπές-κολλήσεις, καθαρισμό σκαφών και πλοίων κ.ά. Δείτε το βίντεο: h ...