Αφαίρεση συρματόσχοινου από άξονα προπέλας - Pilos Divers

Removing wire rope from propeller shaft

Removing wire rope using a hydraulic wheel and other hydraulic tools from a propeller shaft.

View video:

Comments are closed.