Καταδυτικές υπηρεσίες Καλαμάτα - Ανέλκυση σκάφους

Boat lifting

Alexandros Chronopoulos of Pilos Divers undertook another diving service of boat lifting with balloons and crane hoisting.

We are at your disposal for all kinds of diving services on ships, piers, fish farms, submarines, harbor works and other underwater structures.

Comments are closed.