Στεγανοποίηση άξονα σκάφους - Pilos Divers Underwater works

Στεγανοποίηση άξονα σκάφους

Υποβρύχια εργασία της Pilos Divers. Στην Pilos Divers αναλαμβάνουμε παντός είδους υποβρύχιες εργασίες όπως ανυψώσεις με μπαλόνια ανοικτού τύπου, αλλαγές ανοδείων, αγκυροβόλια, κοπές-κολλήσεις, καθαρισμό σκαφών και πλοίων κ.ά. Δείτε το βίντεο: h ...

Pilos Divers - Professional Diving Services - Mariner 1300G - Underwater Video Recording

Απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού Υποβρύχιας Καταγραφής

Η Pilos Divers έχοντας ως βασική αρχή τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάδυσης προχώρησε σε μία ακόμα σημαντική αναβάθμιση αποκτώντας τελευταίας τεχνολογίας υποβρύχιο σύστημα φωτογράφισης και βιντεοσκόπισης καθώς και κάμερας, αμφότερα με ...