Καταδυτικές υπηρεσίες Καλαμάτα - Ανέλκυση σκάφους

Ανέλκυση σκάφους

Ο Αλέξανδρος Χρονόπουλος της Pilos Divers ανέλαβε ακόμα μια καταδυτική εργασία ανέλκυσης σκάφους με ανυψωτικά μπαλόνια και πρόσδεσης σε γερανό.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε είδους καταδυτικών υπηρεσιών σε πλοία, προβλήτες, ιχθυοκαλλιέργειες, υποθαλάσσιους αγωγούς, λιμενικά έργα και άλλες υποβρύχιες κατασκευές.

Comments are closed.